Svenska Logga in partners

Videoövervakning

Säker och auktoriserad tillgång till videoövervakning

Videoövervakning är ett stöd till säkerhetstjänster och skapar trygghet i områden som kräver bevakning. Uppkopplade kameror förser användare inom en rad olika områden, som till exempel finansiella institutioner, lagerlokaler, hem och sjukvårdsbyggnader med information i form av bilder. Oavsett källa måste din organisation kunna lite på att innehållet är säkert och endast tillgängligt för auktoriserade användare. Bilder och videos kan innehålla känsliga data, och det är den personliga integriteten och juridiken som avgör när och hur innehållet tillgängliggörs. AddSecure Link kopplar ihop dina kameror med varandra via ett privat nätverk som är skyddat mot intrång vilket gör det lättare att ge behöriga personer tillgång till innehållet.

Tillämpningsområden:

  • Videoövervakning inom ett flertal olika områden